படித்ததில் பிடித்தது - Part 7

படித்ததில் பிடித்தது - Part 7    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | September 10, 2007, 5:05 pm

புத்தகம் - திரைகளுக்கு அப்பால்ஆசிரியர் - இந்திரா பார்த்தசாரதிமுதல் பதிப்பு - 1974சமீபத்திய பதிப்பு - ஜூலை, 2006.பதிப்பகம் - கிழக்குஇந்த நாவல் 1971ல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »