படித்ததில் பிடித்தது – Part 6

படித்ததில் பிடித்தது – Part 6    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | July 27, 2007, 10:52 am

சென்ற பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி அம்பையின் சிறகுகள் முறியும் சிறுகதை தொகுப்பைப் பற்றியதுதான் இந்த பதிவும். சிறகுகள் முறியும் என்ற கதை பொன்ஸின் பாஷையில் சொல்வதானால் சற்றே பெரிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை நபர்கள் புத்தகம்