படிக்கும் உரிமை - புனைகதை (மூலப்பிரதிக்கு நேர்மையாக அமையாத மொழியாக்கம்)

படிக்கும் உரிமை - புனைகதை (மூலப்பிரதிக்கு நேர்மையாக அமையாத மொழியாக்கம...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | March 22, 2008, 6:21 pm

(மக்களின் புலமைச்சொத்து மீதான பெரு நிறுவனங்களின் ஏகபோகத்தை நோக்கிய முதலாளித்துவ- ஏகாதிபத்திய- உலகமயமாக்க நிகழ்ச்சி நிரலின் மற்றொரு சிறு பகுதி குறித்த செய்தி இது. அடோப் நிறுவனம் தனது Flash உற்பத்திகளில் DRM (எண்முறை உரிமைகள் முகாமைத்துவம்) சட்டகத்தை உருவாக்கி வெளியிட்டுள்ளது. இணைய ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கும் Flash தொழிநுட்பம் மற்றும் DRM மீதான காதலும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: