படிக்கும் உரிமை (புனைகதை)

படிக்கும் உரிமை (புனைகதை)    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 21, 2007, 6:48 pm

ஆங்கிலத்தில் - ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன்தமிழில் - மு.மயூரன்(இத் தமிழாக்கம், நூலகம் திட்டத்திற்குப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி கதை