பஜ்ஜி

பஜ்ஜி    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | September 28, 2007, 11:30 am

தமிழ்நாட்டில் பெண்பார்க்கச் செல்பவர்களுக்குக் கொடுக்கப் படும் முக்கிய உணவு. : ) எப்பொழுதிலிருந்து அந்த இடத்தை இது பிடித்தது, ஏன் அவர்களுக்கு பஜ்ஜியை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு