பச்சோந்தி

பச்சோந்தி    
ஆக்கம்: ஃபஹீமாஜஹான் | March 22, 2010, 6:02 am

சின்னஞ்சிறு செடியெனச்சிற்றிலைகள் அசைந்தாடிக் கொண்டிருந்த செல்லப் பெண்ணின் வாழ்வில்பதுங்கிப் பதுங்கி உள்நுழைந்தாய்அவளது பசுமையின் நிறமெடுத்துஅவளுக்குள் ஒன்றித்துமோனத்தவமிருப்பதாய்பாசாங்கு செய்தாய்முழு உலகும் அவளேயென்றுதலையாட்டித் தலையாட்டி வசப்படுத்தினாய்பின்வந்த நாட்களில் எழுந்த சிறு சலசலப்பில்அழகு காட்டி அசைந்தவாறு உன் காலைச் சுற்றிவந்தநச்சுக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை