பச்சைமரத்தில் பதியும் பதிவர்கள்

பச்சைமரத்தில் பதியும் பதிவர்கள்    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | April 2, 2008, 12:31 pm

நண்பர் நாகார்ஜினன் தனது இரண்டுமாத கால பதிவு அனுபவங்கள் குறித்து இரண்டு பதிவுகளில் பேசியுள்ளார். அதில் பதிவில் நடந்தவரும் பிரபு ராஜதுறை மற்றும் வெங்கட் ஆகியவர்களின் பின்னொட்டப்பெட்டிக் குறித்த விவாதம் ஒன்றை சுட்டிக்காட்டி தானும் பின்னொட்ட பெட்டியை திறப்பதாக சொல்லியுள்ளார். அந்த விவாதத்தில் வெங்கட்டிற்கு இடப்போன பின்னொட்டம் வளர்ந்து பதிவாகிறது இங்கு. இது ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்