பங்குச்சந்தை: பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ்

பங்குச்சந்தை: பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ்    
ஆக்கம்: Badri | October 24, 2007, 5:32 am

இந்தியப் பங்குச்சந்தைகளில் பங்குகளை வாங்கி விற்பவராக இருந்தால் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். உங்களது PAN எண்ணை - அதாவது வருமான வரி எண் - உங்களது பங்குத்தரகருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பொருளாதாரம்