நோயை நோயால் தீர்க்கலாம் !

நோயை நோயால் தீர்க்கலாம் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 21, 2007, 6:55 am

புற்று நோயாளிகளுக்கு ஆனந்தம் தரும் செய்தி ஒன்றை அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். அதாவது மீசில்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் அறியப்படும் தட்டம்மை நோயின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு அறிவியல்