நேற்றைக்கும் அப்பாலே நினைவு

நேற்றைக்கும் அப்பாலே நினைவு    
ஆக்கம்: ஆதித்தன் | April 18, 2010, 3:11 pm

சுவாலை முன்னால்ஒழுகிவந்த கவிதையோடுகண்ணீரும் உப்புக்கரித்தேகலந்து கிடக்கும்.வாழ்வின் வசந்த மலர்காய்க்கும் முன்னேகருக்கியது காலம்.வண்ணத்துப்பூச்சிகளை வன்புணரும்எண்ணற்ற கோட்டான்கள்எதிர் எதிரே குரல்கூவிஇரவுகளில் உலவிவரகிழிக்கப்பட்ட தாவணியாய்நாங்கள்.விட்டில்களை விரும்பியுண்ணும்சுவாலையாக காலம்.விரியும் சிறகுகள் குரூரமாய்பொசுக்கப்படுவதில்யாருக்கு என்ன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: