நேரடி துணைக்கோள் வழித் தொலைக்காட்சி (DTH)

நேரடி துணைக்கோள் வழித் தொலைக்காட்சி (DTH)    
ஆக்கம்: Badri | October 17, 2008, 3:55 am

Direct to Home Satellite Television என்பதுதான் DTH சேவை என்று அழகாக ஆங்கில எழுத்துகளில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் இதனை ‘நேரடி துணைக்கோள் வழித் தொலைக்காட்சி’ என்று சொல்லவேண்டும்.இதற்கு முந்தைய கேபிள் (வடம்) வழித் தொலைக்காட்சிச் சேவையில், நமக்கு சேவை வழங்குபவர், பெரிய குவி ஆண்டெனாக்கள்மூலம் சிக்னல்களைப் பெற்று, பல சானல்களை சேர்த்து, கேபிள்மூலம் நம் வீடுகளுக்கு அனுப்பினார். நேரடி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்