நெல்ப் பொரி உருண்டை [திருக்கார்த்திகை]

நெல்ப் பொரி உருண்டை [திருக்கார்த்திகை]    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | November 22, 2007, 4:15 pm

முன்பெல்லாம் பாட்டி காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் நெல்லை மணலோடு சேர்த்து வறுத்து, மணல் சூட்டோடு நெல் பொரிந்ததும் மணலைச் சலித்து, நெல் உமியை சுளகில் புடைத்து நீக்கி, அப்புறம் இருக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு