நெய்வேலி, ஈரோடு, மதுரை புத்தகக் கண்காட்சிகள்

நெய்வேலி, ஈரோடு, மதுரை புத்தகக் கண்காட்சிகள்    
ஆக்கம்: Badri | August 22, 2007, 4:56 am

ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் மூன்று புத்தகக் கண்காட்சிகள் தமிழகத்தில் நடைபெற்றன. இவை மூன்றுமே சென்னைக்கு அடுத்து நல்லமுறையில் நிர்வகிக்கப்படும் கண்காட்சிகள்.இவற்றுள் ஈரோடுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »