நூல் விமர்சனம் : இருள் விளக்க அழுகண்ணீர்ப் பாடல் (ஆதிக்க சாதிக்கு எதிராக 1925ல் எழுந்த ஒரு சாமானியனின் குரல்)

நூல் விமர்சனம் : இருள் விளக்க அழுகண்ணீர்ப் பாடல் (ஆதிக்க சாதிக்கு எதிர...    
ஆக்கம்: சேவியர் | January 4, 2008, 10:28 am

நூல் விமர்சனம் : இருள் விளக்க அழுகண்ணீர்ப் பாடல் - ஆதிக்க சாதிக்கு எதிராக 1925ல் எழுந்த ஒரு சாமானியனின் குரல் பழைய நூல்களைப் படிப்பது எப்போதுமே பல விதமான அனுபவங்களை அள்ளித் தரும். நூல் எழுதப்பட்ட காலத்தின் இலக்கியத் தன்மை, சமூகக் கட்டமைப்பு, கலாச்சார அமைப்பு முறை போன்றவற்றை அறிவதற்கும் ஒப்பீடு செய்வதற்கும் பழைய நூல்கள் பேருதவி செய்கின்றன. அந்த வகையில் 1925ம் ஆண்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம் கவிதை