நூலக வரி - RTI தகவல்

நூலக வரி - RTI தகவல்    
ஆக்கம்: Badri | September 15, 2007, 10:48 am

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தைப் பிரயோகித்து மதிமுக உறுப்பினர் கிருஷ்ணசாமி என்பவர் கோவை மாநகராட்சி எவ்வளவு நூலக வரி வசூலித்தது, எவ்வளவு நூலகங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல்