நுங்கு

நுங்கு    
ஆக்கம்: J. Ramki | May 12, 2008, 6:32 am

பணகுடிக்கு பக்கத்தில் தென்காசி செல்லும் சாலையில் திரும்பிக் கொண்டிருக்கும்போது கண்ணில் பட்டது நுங்கு. கொதது கொத்தாக சாலையோரம் அடுக்கி வைத்திருந்தார்கள்.  கேட்டவுடன்  சரசரவென்று சீவிக் கொடுத்தார்கள். கையை விட்டு நுங்குவை நெம்பி எடுப்பதற்கு கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது. எங்கள் ஊரில் அவர்களே உரித்துக் கொடுப்பார்கள். நுங்கு பிஞ்சுதான் கிடைக்கும். முட்டை சைஸில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு