நீரின்றி அமையாது எங்கள் வாழ்க்கை!

நீரின்றி அமையாது எங்கள் வாழ்க்கை!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | August 4, 2007, 4:32 am

சிறுவயதில் இருந்தே குளியல் என்றால் குஷி தான். குளியல் என்றால் சாதாரண குளியல் இல்லை. அசுரக் குளியல். குட்டை, ஏரி, மடு, தேங்கிய மழை நீர், வயல் கிணறு என்று நீரை கண்ட இடமெல்லாம் குளியல் போட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்