நீயின்றி நீயிருப்பாய்…

நீயின்றி நீயிருப்பாய்…    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 16, 2007, 4:30 am

தொட்டு விட விரல்கள் துடி துடிக்கும் அருகினில் நீயின்றி படபடக்கும் இருவிழி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை