நீங்கள் சாப்பிடுகிற காய்கறிகளில் விஷம்!

நீங்கள் சாப்பிடுகிற காய்கறிகளில் விஷம்!    
ஆக்கம்: a.rajaramkumar@gmail.com | August 29, 2008, 9:10 am

இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரைப் பற்றி உங்களில் பலருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம். தமிழகத்தின் பட்டிதொட்டி எங்கும் இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவத்தைத் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து வருபவர். சுற்றுச்சூழல் போராளி. ஏன் வேண்டும் இயற்கை விவசாயம் என்பது குறித்து அவர் எழுதிய கட்டுரை இதோ:கண்களை விற்றா சித்திரம் வாங்குவது?ஒரு பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒருநாள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் உணவு