நீங்களும் பின் நவீனத்துவக் கட்டுரை வனையலாம்.

நீங்களும் பின் நவீனத்துவக் கட்டுரை வனையலாம்.    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | March 20, 2008, 5:13 am

இப்போதைய சிற்றிதழ்கள் பொதுவாக நீளமான கட்டுரைகளை வெளியிடுவதில்லை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.வெளியிட்டால் அவை பின்நவீனத்துவக் கட்டுரைகளாகவே இருக்கும். பழங்காலத்தில் கப்பல்களில் அடிக்குவட்டில் எடை வேண்டுமென்பதற்காக உப்பு ஏற்றப்பட்டது போல சிற்றிதழ்களை தீவிர இதழ்களாக தோற்றமளிக்கச் செய்வதற்கு பின் நவீனத்துவக் கட்டுரைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு நல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை