நீ முட்டாள் என்று சொல்ல வருபவனே தாழ்ந்தவன் ! தாழ்வு மனப்பான்மையை விட்டொழியுங்கள் !

நீ முட்டாள் என்று சொல்ல வருபவனே தாழ்ந்தவன் ! தாழ்வு மனப்பான்மையை விட்ட...    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | January 25, 2008, 2:54 am

தாழ்வு மனப்பான்மை யாருக்கும் பிறவியிலேயே வருவது இல்லை. அதையும் மீறி வருகிறதென்றால் அதற்கு வாழும் சூழலே காரணம். நம்ம குடும்பத்தில் எல்லோரும் படித்தவர்கள் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி வந்தால், வளரும் குழந்தை நாமும் அந்த நிலையை தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி எடுக்கும், உயர்ந்த வகுப்பு என்று சொல்லிக் கொள்ளும் சமூகத்தில் இவை தான் நடக்கிறது. ஆனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்