நிற்க அதற்குத் தக.

நிற்க அதற்குத் தக.    
ஆக்கம்: சேவியர் | November 26, 2007, 11:09 am

வீட்டைப் பார்க்கலாமென கூட்டிச் சென்றார் நண்பர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை