நிராகரித்தவளின் வலி

நிராகரித்தவளின் வலி    
ஆக்கம்: Chellamuthu Kuppusamy | August 1, 2007, 2:07 am

- செல்லமுத்து குப்புசாமிஇவ்வளவு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருக்கும் என நான் நினைக்கவே இல்லை. ரஞ்சித் அபார அழகு இல்லையென்பது ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான். ஆனாலும், நேரில் அந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை