நின்று போன என் நிச்சயதார்த்தம்

நின்று போன என் நிச்சயதார்த்தம்    
ஆக்கம்: கவிதா | Kavitha | March 24, 2009, 3:56 am

இந்த காலக்கட்டத்தில் நிச்சயதார்த்தம் இல்லை கல்யாணம் நின்று போவது கூட மிக பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் என் குடும்பம் சூழ்நிலை இருந்ததற்கும், குடும்பத்தின் ஒரே ஒரு குலவிளக்கின் நிச்சயதார்த்தம் நின்றது மிக பெரிய விஷயமாக இருந்தது. இதை எழுத காரணம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளால் ஒரு பெண்ணும் அவளின் குடும்பமும் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை சொல்வதற்கே. எல்லாம் சரிப்பட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்கள்