நினைவுகூரப்படவேண்டிய மாமனிதர் - பாகம் 2

நினைவுகூரப்படவேண்டிய மாமனிதர் - பாகம் 2    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | July 26, 2006, 7:55 am

இந்தியாவின் கடைக்கோடி கிராமம் ஒன்றில் பிறந்து, நாட்டின் மருத்துவத்துறையில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவரைப்பற்றி முன்னோட்டத்தை சென்ற பதிவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் நலவாழ்வு