நினைவுகளிலிருந்து முளைத்தவை

நினைவுகளிலிருந்து முளைத்தவை    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 5, 2007, 3:36 pm

. தலைமுறையாய் தீக்குளித்த மண்சட்டியில் எஞ்சியிருக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை