நினைவில் மலர்பவை பாகம் 1 ((வறுமை எவ்வளவு கொடியது))

நினைவில் மலர்பவை பாகம் 1 ((வறுமை எவ்வளவு கொடியது))    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | July 26, 2007, 12:31 pm

யாழ்பாணத்தில் 90 களின் ஆரம்ப பகுதியில் யுத்தத்தின் தாக்கத்தால் வறுமை என்பது மக்களை பிடித்து ஆட்டியது. அக்காலபகுதியில் அரச உத்தியோகத்தாரும் நிலபுல உரிமையாளர்களும் ஏனோ வெளிநாட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »