நித்தம் உன்னில் நெஞ்சம் நட்டேன்

நித்தம் உன்னில் நெஞ்சம் நட்டேன்    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 9, 2007, 8:04 am

 . பூவைத் தீண்டும் தென்றல் போலே  என்னைத் தீண்டினாய் - நான் தீயைத் தீண்டும் காலம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை