நிச்சயமாய் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய 10 புத்தகங்கள்!

நிச்சயமாய் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய 10 புத்தகங்கள்!    
ஆக்கம்: பரிசல்காரன் | March 30, 2009, 1:55 am

செல்வேந்திரன் இரண்டொரு நாட்களுக்கு முன் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பியிருந்தார்....."வீட்டுக்கொரு நூலகம் இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை நண்பர் ஒருவருக்கு விளக்கிக் கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய வஞ்சகப் பேச்சில் உத்வேகம் பெற்றவர் "உடனடியாக நூலகம் வைக்கப் போகிறேன். எந்தப் பேங்கில் லோன் வாங்கலாம்?!" என்றார். அவரை ஆற்றுப்படுத்தி அமர வைப்பதற்குள் போதுமென்றாகி விட்டது. குறைந்த பட்சம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்