நா.உச்சம், அ.நா.எச்சம்.

நா.உச்சம், அ.நா.எச்சம்.    
ஆக்கம்: மலைநாடான் | April 16, 2008, 11:11 pm

இது என்ன தலைப்பு என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. அதுதான் சென்ற இடுகையிலேயே இந்தத் தலைப்புக் கொடுத்தாயிற்றே. .. எதற்கும் விரிவாக இன்னுமொருமுறை இங்கே இட்டுக்கொள்வோம். நாகரீகத்தின் உச்சமும், அநாகரீகத்தின் எச்சமும்.சரித்திரப்புத்தகங்களைப் பாடமாகப் படித்திருந்த போதும், வெள்ளைக்காறனெல்லாம் படித்தவன், விவரம் தெரிந்தவனென்ற நினைப்பு, புலம்பெயர்ந்து வரும் வரைக்கும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் பண்பாடு