நாலு இல்ல நாப்பது நாளாச்சு..

நாலு இல்ல நாப்பது நாளாச்சு..    
ஆக்கம்: யாத்திரீகன் | April 26, 2006, 11:25 am

பிடித்த நான்கு அரசியல்வாதிகள்: * காமராசர் - எங்கள் தலைமுறைக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)