நாம் பேசும் மொழி…

நாம் பேசும் மொழி…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | July 15, 2007, 5:03 pm

சங்கடம் 1: தியாகராய நகர். திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு அடுத்துள்ள மாநகராட்சி மைதானம். காற்று வாங்கிக் கொண்டே நண்பருடன் கதைத்துக் கொண்டிருந்த இரவு நேரம். காற்றில் வரும் கீதமாய்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் தமிழ்