நான்...

நான்...    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | December 26, 2007, 8:05 am

நான்நான்நான் நான் என்றுநுரைத்துப் பொங்கநான்களைச்சேமித்துவைத்தேன்குறைவின்றிகூடித்திமிரிகுதித்தாடி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை