நான், பிரமிள், விசிறி சாமியார்........1

நான், பிரமிள், விசிறி சாமியார்........1    
ஆக்கம்: அழகியசிங்கர் | June 26, 2009, 4:42 pm

ஒரு சனிக்கிழமை திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் விசிறி சாமியாரைப் போய்ப் பார்க்கலாம் என்றார் பிரமிள். அலுவலகத்தில் விடுமுறை எடுக்க வேண்டாமென்பதால் சம்மதித்தேன். லயம் சுப்ரமணியனும் இந்தப் பயணத்தில் கலந்துகொண்டார். சாமியார்களைப் பார்ப்பதில் பிரமிளுக்கு அலாதியான பிரியம் உண்டு. சாமியார்களுடன் நெருக்கமான உறவை வைத்துக்கொண்டிருந்ததால் அவருக்கும் சாமியார்களின் குணம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை