நான் வித்யா: புத்தகம்

நான் வித்யா: புத்தகம்    
ஆக்கம்: SnapJudge | January 21, 2009, 5:24 am

ஏற்கனவே நிறைய விமர்சனம் படித்து இருந்தாலும், பால் மாற்றிக்கொண்ட சிலரோடு பழகி இருந்தாலும், நான் சரவணன் வித்யா, எடுத்தவுடன் கீழே வைக்க முடியாத அளவு பதைபதைப்பான நடையுடனும் வீரியத்துடனும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவசியம் வாசிக்கவும். ஆசிப் மீரான் ‘கோத்தி’யாக உலாவரும் சரவணன் தனது ‘நிர்வாணத்து’க்காக ஆந்திரா செல்லும் பகுதியிலிருந்து துவங்கும் அவரது சுயசரிதையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்