நான் முதல் பார்த்த நீலப்படம் (நினைவில் மலர்பவை பாகம் 2)

நான் முதல் பார்த்த நீலப்படம் (நினைவில் மலர்பவை பாகம் 2)    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | August 10, 2007, 3:48 pm

அப்ப எனக்கு ஒரு பதின்ம வயது (13 அல்லது 14வயதிருக்கும் )இலங்கை கல்வி முறையில் சொல்வதானால் 8 ம் ஆண்டு படித்துக்கொண்டிருந்தன். காமம் என்றால் என்ன என்று அறியத்தொடங்குகிற அல்லது ஆவல் படுகிற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் அனுபவம்