நான் நொறுங்கிய பொழுதுகள்...

நான் நொறுங்கிய பொழுதுகள்...    
ஆக்கம்: மங்கை | June 28, 2007, 6:08 am

மிகை ஆர்வம் காரணமாக சமயங்களில் திட்டமிடாமல் அவசரப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறோம். விளைவு பிரச்சனை வரும்போது அதை எதிர் கொள்ள முடியாமல் மன உளைச்சல்.காலம் கடந்த பின்னர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் வணிகம்