நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை

நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை    
ஆக்கம்: ♥ தூயா ♥ Thooya ♥ | June 16, 2009, 7:07 am

பகுப்புகள்: ஈழம் கவிதை மனிதம்