நான் உணர்ந்த கடவுளும், என்னுள் விளைந்த காதலும்

நான் உணர்ந்த கடவுளும், என்னுள் விளைந்த காதலும்    
ஆக்கம்:  | January 11, 2007, 1:23 am

ஐந்து காலண்டர்களை மாற்றிவிட்டேன்.. இன்னும் இதயத்தில் இருக்கும் அவளை மாற்ற மனதால் முடியவில்லை. எப்போது முயற்சித்தாலும், சுவற்றில் ஒட்டிய போஸ்டரை கிழிக்கும் போது, சுவரும் சின்னதாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை