நானே புகுந்து கொண்ட புதிருக்குள்ளிருந்து

நானே புகுந்து கொண்ட புதிருக்குள்ளிருந்து    
ஆக்கம்: முத்துலெட்சுமி | October 26, 2007, 4:13 am

நேசித்த நிறங்களெல்லாம்பிடிக்காமல் போன அந்த கணத்தில்,மனிதர்கள் எல்லாருமே நிறம் மாறிகள்என்றாகி நான் சிவந்தேன்.மயக்கும் மொழிகளெல்லாம்நெஞ்சம் மறந்த அந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை