நானும், தாத்தாவும், வேப்பமரமும்

நானும், தாத்தாவும், வேப்பமரமும்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 14, 2008, 10:09 am

மேற்குப் பக்க வேப்பமர ழலில் தான் தாத்தாவின் மாலை நேர நாற்காலி, எனக்கோ, மின்விசிறிக் காற்று தலையைக் கலைக்க, தொலைக்காட்சி வெயிலில். வேப்ப மரக் குச்சி தான் தாத்தாவின் பல்லுக்கு, எனக்கோ சுகாதாரத்தையும் சோதனைக் கூடத்தில் தயாரித்தால் தான் ஆகும். தாத்தாவின் மூட்டு வலிச் சோர்வுக்கான மூலிகை எண்ணையை வேப்ப மரம் தான் தரும், எனக்கு அயோடெக்ஸ் அனுமதி தான் மூட்டு வலியை விரட்டி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

நானும், தாத்தாவும், வேப்பமரமும்    
ஆக்கம்: xavi | January 11, 2007, 2:23 pm

  . மேற்குப் பக்க வேப்பமர நிழலில் தான் தாத்தாவின் மாலை நேர நாற்காலி, எனக்கோ, மின்விசிறிக் காற்று தலையைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: