நானும் கணினியும்

நானும் கணினியும்    
ஆக்கம்: பகீ | August 8, 2007, 8:23 am

நான் கணினிப்பக்கம் வந்த காலம் 1998 இன் பிற்பாதி. அப்போது பாடசாலையில் படித்துக்கொண்டிருந்த காலம். எனக்கு முதலாவதாக கிடைத்த கணினி ஒரு ரொசீபா மடிக்கணினி வின்டோஸ் 98 முதற்பதிப்புடன்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி அனுபவம்