நாணயத்தின் பக்கங்கள் (சிறுகதை) !

நாணயத்தின் பக்கங்கள் (சிறுகதை) !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | July 2, 2007, 6:02 am

"சார்...உங்களைப் பார்க்கத்தான் வந்தேன், பையன் ஒரு வீடுகட்ட ஆசைப்படுகிறான், நல்ல இடமாக இருந்தால் சொல்லுங்க" - புரோக்கர் பொன்னுசாமியை சந்தித்து சொல்லிக் கொண்டு இருந்தார்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை