நாட்டுப்புறத் தாலாட்டு: கொல்லையிலே தென்னை வச்சி, குருத்தோலைப் பெட்டி

நாட்டுப்புறத் தாலாட்டு: கொல்லையிலே தென்னை வச்சி, குருத்தோலைப் பெட்டி     
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | June 6, 2007, 5:28 am

இதை வைத்துக் கொண்டு குழந்தைக்கும் விளையாட்டு காட்டலாம். காதலியையும் அசர வைக்கலாம். அதை எல்லாம் அனுபவஸ்தர்கள் அறிவார்கள்!எப்பிடிப்பா? எப்பிடிப்பா??அட, சும்மா நம்ம குருத்தோலையை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை