நாடகப் பட்டறை

நாடகப் பட்டறை    
ஆக்கம்: வளர்மதி | February 5, 2008, 1:31 pm

நண்பர்களுக்கு,பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கிடுக்கிப் பிடியில், நாடகக் கலைக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை உலகம் முழுவதுமே பல்வேறு அரசுகளும் கைகழுவிக் கொண்டிருக்கின்றன.மூன்றாம் உலக நாடுகளின் பாரம்பரியக் கலை வடிவங்கள் அழிவின் விளிம்பில் நின்று கொண்டிருக்கின்றன.இச்சூழலில், புடிசை கண்ணப்ப தம்பிரான் அவர்களின் பாரம்பரியத்தில் வந்த தெருக்கூத்து குழுவினர் அரசையோ எந்த தன்னார்வ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »