நாங்களும் தொழிலாளர்கள்தான்.....

நாங்களும் தொழிலாளர்கள்தான்.....    
ஆக்கம்: Sarangan Rajamanickam | February 15, 2008, 10:46 pm

நான் சிறு வயதாக (அதாவது பன்னிரண்டு - பதிமூன்று வயது.....நான் இன்னமும் இருபத்தி மூணு வயசு சின்ன பையன்தான்...:-) ) இருக்கும் பொழுது தொழிற்சங்கங்கள் மேல் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது இல்லை. அதுவும் ஊதிய உயர்வு கேட்டும், சரியான ஊதியம் கேட்டும் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டம் நடத்தினால், "தொழிலின் முதலாளி இவ்வளவு சம்பளம்தான் தர முடியும் என்கிறார்.. இவர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பணி