நாகரிகமும் நாதாரிகளும்

நாகரிகமும் நாதாரிகளும்    
ஆக்கம்: ஆசிப் மீரான் | May 1, 2008, 8:40 am

சென்னை பதிவர்கள் சிலரைச் சென்னையில் வழக்கமான அதே நடேசன் பூங்காவில் சந்திக்க முடிந்தது.வெகு நாளாக சந்திக்க நினைத்திருந்த சுகுணா திவாகரைச் சந்திக்க முடிவெடுத்து போயிருந்தேன். அன்று காலையில்தான் லேண்ட்மார்க்கில் 'என் பெயர் வித்யா' வாங்கியிருந்தேன். மாலையே அவரைச் சந்தித்ததும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. டோண்டு ஐயா, அதியமான், லக்கி லுக், தலை 'முதிய'பாரதி, சுகுணா திவாகர்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு