நவீன் Vs கவிதா

நவீன் Vs கவிதா    
ஆக்கம்: கவிதா | Kavitha | October 19, 2009, 7:39 am

..எஸ்க்யூஸ்மீ மிஸ்டர் கந்தசாமி.....................நவீன்..: அம்மாஆ..சவுண்டை குறை...கவி :................................... (ignoring him)நவீன் : அம்மாஆஆஆஆஆஆஆ சவுண்டை குறை...கவி: ..................................(ignoring him)நவீன்: அம்மாஆஆஆஆ சவுண்டை 13 ல வை.ம்மாஆ.............கவி: (டிவி வால்யூம் செக் செய்தால், 14 லில் இருந்தது...) ஓ...13 ல் வைக்கனும்மா..இரு.... 14,15,16,17,18, 19, 20, 21.......நவீன் : அம்மாஆஆஆஆஆ...ஆனாஆ....... நெஜமா சொல்றேன்...உனக்கு இருக்கு பாரு திமிரு.......தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: