நவீனமருத்துவம்-ஸ்டெல்லாபுரூஸ்-ஒருகடிதம்

நவீனமருத்துவம்-ஸ்டெல்லாபுரூஸ்-ஒருகடிதம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | March 2, 2008, 4:45 pm

sir, i have read about ur blog about stell bruce. u have told that modern medicine also a reason for his sad end! it highly not wanted, illogical and condemnanble! every one knows renal failure has no cure and only can treated by dialysis just for prolonging life and to relieve symptoms of renal failure!! it is upto the patients and their relatives to think n decide about the treatment options! the renal failure is due to fate or chances or complications of basic disease not not due...தொடர்ந்து படிக்கவும் »