நவராத்திரியும் அறியாமையும்(பெண்)...

நவராத்திரியும் அறியாமையும்(பெண்)...    
ஆக்கம்: இ.கா.வள்ளி | October 13, 2007, 4:44 pm

நவராத்திரி, கொலு என்பதெல்லாம் பெண் தெய்வங்களான பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆகியோர்களின் ஆராதனைக்காக விசேஷமாக நடத்தப்படுகிறது என்பது இப்போது பொதுவான நம்பிக்கை. ஆனால்... இதன் நதிமூலம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம் பண்பாடு